Ladda ner ett bodelningsavtal här!

Ladda ner ett bodelningsavtal här på Juridiska Dokument!

Skall ni göra en bodelning i samband med er skilsmässa? I så fall så är det viktigt att ni också skriver ett bodelningsavtal så ingen av er kan återkomma med krav efter er bodelning.

Här kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för makar!

Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med specialkompetens inom familjerätten. Ni kan således känna er trygga i att dokumenten är juridiskt korrekt och alltid uppdateras i takt med att lagstiftningen förändras.

Ladda ner alla dokument ni behöver för er bodelning på Juridiska Dokument!

Behövs advokat vid skilsmässa?

Advokat skilsmässaAdvokat skilsmässa Många tror att de måste anlita en advokat för att skilja sig, det är inte alls nödvändigt. En skilsmässa behöver heller inte nödvändigtvis sluta i bråk och domstolsförhandlingar. Om båda makarna är överens om att skiljas så blir förloppet betydligt billigare och mindre smärtsamt känslomässigt.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument ni behöver för att ansöka om skilsmässa utan advokat!

Samtliga dokument är upprättade av jurister och givetvis medföljer tydliga och lättförståeliga instruktioner om hur ni skall gå tillväga för att få till stånd er skilsmässa utan advokat.

Besök Juridiska Dokument för mer information om deras dokument för gemensam ansökan om äktenskapsskillnad!

Bodelningsavtal sambo

Bodelningsavtal samboBodelningsavtal sambo – När ett samboförhållande tar slut skall en bodelning göras om någon av samborna begär detta. En begäran om bodelning måste göras inom ett år efter separationen annars är rätten till bodelning förverkad.

Sambolagen reglerar vad som skall ingå i en bodelning. Det är endast samboegendom, dvs sådan egendom som ni har införskaffat för det gemensamma boendet, som skall ingå i bodelningen. Här kan ni läsa mer om vad som skall ingå i en bodelning mellan sambor!

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal speciellt upprättat för sambor!

Med bodelningsavtalet följer även en ansökan om lagfart för den sambo som erhåller fastighet genom bodelningen. Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med specialkompetens och naturligtvis medföljer alltid detaljerade instruktioner på hur ni fyller i dokumenten.

Äktenskapsskillnad.nu!

Äktenskapsskillnad - Gemensam ansökan om äktenskapsskillnadPå Äktenskapsskillnad.nu finns gratis juridisk information om skilsmässa och bodelning. Exempelvis finns artiklar om juridiken kring skilsmässan, hur ni gör en bodelning vid skilsmässa samt hur ni bäst hanterar er skilsmässa emotionellt.

Ni vet väl att ni enkelt kan ladda ner alla dokument som ni behöver för en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument? Alla dokumenten är upprättade av erfarna jurister och givetvis medföljer detaljerade instruktioner för hur ni skall gå tillväga. Med dokument från Juridiska Dokument så kan ni känna er helt trygga i att allt är juridiskt korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Ni kan även ladda ner bodelningsavtal anpassade för bodelning vid skilsmässa.

Klicka här för att ladda ner de dokument ni behöver för att ansöka om äktenskapsskillnad!

Skilsmässa barn – Vad händer med barnen?

Skilsmässa barn

Skilsmässa barn - Skilsmässa med barnSkilsmässa barn – Hur er skilsmässa påverkar era barn är naturligtvis en viktig fråga. Tyvärr är det så att en skilsmässa nästan alltid ger upphov till stress för barnen. De flesta barn vill inte att deras föräldrar skall skiljas, vilket naturligtvis är helt logiskt.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner de dokument som ni behöver för att skiljas utan advokat!

En långdragen och konfliktfylld skilsmässa påverkar naturligtvis barn hårdare än en kortare omställning där föräldrarna förhåller sig lugna och ansvarsfulla under tiden. Hemligheten ligger i att vardera parten hanterar sin egen stress och inte eskalerar en redan tråkig situation. Föräldrar som lyckas hantera sin stress vid en skilsmässa med barn blir ofta överraskade över hur bra deras barn hanterar skilsmässan.

Klicka här för mer information om hur ni själva ordnar er skilsmässa med barn!

 

Skilsmässa

Skilsmässa och äktenskapsskillnadDet är viktigt att försöka hantera sina känslor under en skilsmässa. Det är dock inte helt enkelt då känslorna kan variera i rasande takt mellan ilska, depression, sorg och ångest. Det värsta är att parterna i skilsmässan sällan ligger i fas med sina respektive humör vilket försvårar en saklig diskussion parterna emellan.

Ladda ner alla dokument ni behöver för att ansöka om äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument!

Känslostormarna under en äktenskapsskillnad gör att ni lätt kan trigga varandra till aggressiva utbrott. Det är därför viktigt att ni gör vad ni kan för att kontrollera er egen sinnesstämning. God vilja hos er båda underlättar ett effektivt gemensamt hanterande av er skilsmässa. Det är det bästa ni kan göra för att göra en tråkig situation något lättare.

Att försöka lägga fientligheten åt sidan och att föra konstruktiva samtal påverkar er hälsa både på kort och lång sikt. Om ni har barn så är det ännu viktigare att ni i möjligaste mån agerar vuxet och ansvarsfullt. Klarar ni det så behöver ni inga dyra juridiska ombud för skiljas.

Besök Juridiska Dokument för att ladda ner de dokument ni behöver för er skilsmässa!

Skilja sig – hur skiljer man sig?

Skilja sig - hur gör man?Skilja sig – En skilsmässa kan vara enkel och den kan vara oerhört komplicerad och uppslitande. Hur den ser ut beror på orsak till beslutet och på hur eniga parterna är, att skilja sig kan vara ett ensidigt eller ömsesidigt beslut. En skilsmässa är oavsett orsak en juridisk angelägenhet som ska fastslås av tingsrätten.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad!

Är man överens om att skilja sig så är skilsmässan rent praktiskt inte särskilt komplicerad, men den känslomässiga biten kan vara kännbar även om man är överens. Det händer tyvärr att skilsmässor för med sig vårdnadstvister och bitterhet, parterna är helt enkelt inte kapabla att hantera den uppkomna situationen. Många glömmer i stridens hetta att hela familjen vinner på att processen går lugnt och smidigt tillväga. Inte minst barnen kan fara illa av konflikter mellan föräldrarna och vid en skilsmässa kan barn känna sig tvungna att ta den ena eller den andra förälderns parti.

Hur skiljer man sig?

Hur en skilsmässa än ser ut är den till syvende och sist en uppgörelse mellan vuxna individer som bör kunna låta förnuft gå före prestige. Hur går det då till rent praktiskt? Är man överens om att skilsmässa är den enda utvägen ska en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in vid tingsrätten. Är man inte överens kan den ena maken begära äktenskapsskillnad genom att i tingsrätten ansöka om stämning av sin make/maka och yrka på en dom om äktenskapsskillnad. Man vänder sig till tingsrätten i den kommun där minst den ena av makarna var skriven den 1 november året innan ansökan lämnas in. För makar boende utomlands lämnas ansökan alltid till tingsrätten i Stockholm.

Klicka här för mer information om hur ni gör en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad!

Betänketid vid skilsmässa

Finns det hemmavarande barn under 16 år eller om en av makarna motsätter sig skilsmässan utgår alltid betänketid på minst ett halvår och högst ett år. Om beslutet står fast då betänketiden gått ut ska tingsrätten meddelas genom att en fullföljdsansökan lämnas in. Detta kan ske tidigast efter att sex månader av betänketiden har passerat. Om en fullföljdsansökan inte har lämnats in när det gått mer än ett år efter att betänketiden börjat löpa avskrivs ärendet av tingsrätten.

Omedelbar skilsmässa

Det händer ibland att makar flyttar isär utan att skilja sig rent formellt. Om makarna har bott på varsitt håll under minst två år finns möjlighet att ansöka om omedelbar skilsmässa. Detta gäller även om det finns underåriga barn eller om parterna inte är överens.

Advokat eller inte?

Ibland uppstår tvister mellan makar vid en skilsmässa. Ni har väldigt mycket att vinna på att försöka komma överens genom samarbete och sunt förnuft. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner de dokument ni behöver för en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad samt en bodelning mellan makar!

Dokument

Ladda ner en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad!
Ladda ner ett bodelningsavtal för makar!

Dessa dokument är upprättade av jurister med specialistkompetens. Detaljerade instruktioner medföljer givetvis och ni får alltid svar på eventuella frågor.

Övriga dokument

Oavsett om skilsmässoansökan är gemensam eller en ensidig ska personbevis på den eller de som ansöker om skilsmässa bifogas. Personbevis utfärdas av Skatteverket och beställs enklast via deras e-tjänst. Bifogat personbevis bör inte vara äldre än tre månader.