Bodelningsavtal sambo

Bodelningsavtal sambo – När ett samboförhållande tar slut skall en bodelning göras om någon av samborna begär detta. En begäran om bodelning måste göras inom ett år efter separationen annars är rätten till bodelning förverkad. Sambolagen reglerar vad som skall ingå i en bodelning. Det är endast samboegendom, dvs sådan egendom som ni har införskaffat för … Läs mer

Skilsmässa

Det är viktigt att försöka hantera sina känslor under en skilsmässa. Det är dock inte helt enkelt då känslorna kan variera i rasande takt mellan ilska, depression, sorg och ångest. Det värsta är att parterna i skilsmässan sällan ligger i fas med sina respektive humör vilket försvårar en saklig diskussion parterna emellan. Ladda ner alla … Läs mer

Skilja sig – hur skiljer man sig?

Skilja sig – En skilsmässa kan vara enkel och den kan vara oerhört komplicerad och uppslitande. Hur den ser ut beror på orsak till beslutet och på hur eniga parterna är, att skilja sig kan vara ett ensidigt eller ömsesidigt beslut. En skilsmässa är oavsett orsak en juridisk angelägenhet som ska fastslås av tingsrätten. På … Läs mer

Ladda ner ett bodelningsavtal här!

Skall ni göra en bodelning i samband med er skilsmässa? I så fall så är det viktigt att ni också skriver ett bodelningsavtal så ingen av er kan återkomma med krav efter er bodelning. Här kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för makar! Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med specialkompetens inom … Läs mer

Behövs advokat vid skilsmässa?

Advokat skilsmässa – Många tror att de måste anlita en advokat för att skilja sig, det är inte alls nödvändigt. En skilsmässa behöver heller inte nödvändigtvis sluta i bråk och domstolsförhandlingar. Om båda makarna är överens om att skiljas så blir förloppet betydligt billigare och mindre smärtsamt känslomässigt. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner … Läs mer

Äktenskapsskillnad.nu!

På Äktenskapsskillnad.nu finns gratis juridisk information om skilsmässa och bodelning. Exempelvis finns artiklar om juridiken kring skilsmässan, hur ni gör en bodelning vid skilsmässa samt hur ni bäst hanterar er skilsmässa emotionellt. Ni vet väl att ni enkelt kan ladda ner alla dokument som ni behöver för en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument? Alla dokumenten är … Läs mer

Skilsmässa barn – Vad händer med barnen?

Skilsmässa barn Skilsmässa barn – Hur er skilsmässa påverkar era barn är naturligtvis en viktig fråga. Tyvärr är det så att en skilsmässa nästan alltid ger upphov till stress för barnen. De flesta barn vill inte att deras föräldrar skall skiljas, vilket naturligtvis är helt logiskt. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner de dokument … Läs mer