Alla inlägg av Skilja Sig

Skilsmässa

Skilsmässa och äktenskapsskillnadDet är viktigt att försöka hantera sina känslor under en skilsmässa. Det är dock inte helt enkelt då känslorna kan variera i rasande takt mellan ilska, depression, sorg och ångest. Det värsta är att parterna i skilsmässan sällan ligger i fas med sina respektive humör vilket försvårar en saklig diskussion parterna emellan.

Ladda ner alla dokument ni behöver för att ansöka om äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument!

Känslostormarna under en äktenskapsskillnad gör att ni lätt kan trigga varandra till aggressiva utbrott. Det är därför viktigt att ni gör vad ni kan för att kontrollera er egen sinnesstämning. God vilja hos er båda underlättar ett effektivt gemensamt hanterande av er skilsmässa. Det är det bästa ni kan göra för att göra en tråkig situation något lättare.

Att försöka lägga fientligheten åt sidan och att föra konstruktiva samtal påverkar er hälsa både på kort och lång sikt. Om ni har barn så är det ännu viktigare att ni i möjligaste mån agerar vuxet och ansvarsfullt. Klarar ni det så behöver ni inga dyra juridiska ombud för skiljas.

Besök Juridiska Dokument för att ladda ner de dokument ni behöver för er skilsmässa!

Behövs advokat vid skilsmässa?

Advokat skilsmässaAdvokat skilsmässa Många tror att de måste anlita en advokat för att skilja sig, det är inte alls nödvändigt. En skilsmässa behöver heller inte nödvändigtvis sluta i bråk och domstolsförhandlingar. Om båda makarna är överens om att skiljas så blir förloppet betydligt billigare och mindre smärtsamt känslomässigt.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument ni behöver för att ansöka om skilsmässa utan advokat!

Samtliga dokument är upprättade av jurister och givetvis medföljer tydliga och lättförståeliga instruktioner om hur ni skall gå tillväga för att få till stånd er skilsmässa utan advokat.

Besök Juridiska Dokument för mer information om deras dokument för gemensam ansökan om äktenskapsskillnad!

Äktenskapsskillnad.nu!

Äktenskapsskillnad - Gemensam ansökan om äktenskapsskillnadPå Äktenskapsskillnad.nu finns gratis juridisk information om skilsmässa och bodelning. Exempelvis finns artiklar om juridiken kring skilsmässan, hur ni gör en bodelning vid skilsmässa samt hur ni bäst hanterar er skilsmässa emotionellt.

Ni vet väl att ni enkelt kan ladda ner alla dokument som ni behöver för en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument? Alla dokumenten är upprättade av erfarna jurister och givetvis medföljer detaljerade instruktioner för hur ni skall gå tillväga. Med dokument från Juridiska Dokument så kan ni känna er helt trygga i att allt är juridiskt korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Ni kan även ladda ner bodelningsavtal anpassade för bodelning vid skilsmässa.

Klicka här för att ladda ner de dokument ni behöver för att ansöka om äktenskapsskillnad!

Skilsmässa barn – Vad händer med barnen?

Skilsmässa barn

Skilsmässa barn - Skilsmässa med barnSkilsmässa barn – Hur er skilsmässa påverkar era barn är naturligtvis en viktig fråga. Tyvärr är det så att en skilsmässa nästan alltid ger upphov till stress för barnen. De flesta barn vill inte att deras föräldrar skall skiljas, vilket naturligtvis är helt logiskt.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner de dokument som ni behöver för att skiljas utan advokat!

En långdragen och konfliktfylld skilsmässa påverkar naturligtvis barn hårdare än en kortare omställning där föräldrarna förhåller sig lugna och ansvarsfulla under tiden. Hemligheten ligger i att vardera parten hanterar sin egen stress och inte eskalerar en redan tråkig situation. Föräldrar som lyckas hantera sin stress vid en skilsmässa med barn blir ofta överraskade över hur bra deras barn hanterar skilsmässan.

Klicka här för mer information om hur ni själva ordnar er skilsmässa med barn!