Ansökningsavgift

Ansökningsavgift – Tingsrätten tar ut en ansökningsavgift vid ansökan om äktenskapsskillnad.