Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnadGemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har vårdnaden om barnet ifråga. Föräldrarna kan ha gemensam vårdnad även om de inte bor tillsammans och då brukar man tala om att föräldrarna har delad vårdnad, vilket är en äldre benämning på gemensam vårdnad.