Bodelningsavtal samboBodelningsavtal sambo – När ett samboförhållande tar slut skall en bodelning göras om någon av samborna begär detta. En begäran om bodelning måste göras inom ett år efter separationen annars är rätten till bodelning förverkad.

Sambolagen reglerar vad som skall ingå i en bodelning. Det är endast samboegendom, dvs sådan egendom som ni har införskaffat för det gemensamma boendet, som skall ingå i bodelningen. Här kan ni läsa mer om vad som skall ingå i en bodelning mellan sambor!

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal speciellt upprättat för sambor!

Med bodelningsavtalet följer även en ansökan om lagfart för den sambo som erhåller fastighet genom bodelningen. Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med specialkompetens och naturligtvis medföljer alltid detaljerade instruktioner på hur ni fyller i dokumenten.