Integritetspolicy

Policy avseende integritet och marknadsföring på denna webbplats.

Allmänt

Denna webbplats ägs av Thorlund Juristbyrå AB (559043-9138).

Personuppgiftsansvarig

Thorlund Juristbyrå AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du kontaktar oss via kontaktformulär eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Vid anmälan till nyhetsbrev sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet.

Användning av information

Thorlund Juristbyrå AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att:

  • För tillhandahållande av dig efterfrågad information.
  • Förbättra våra kunderbjudande, till exempel utveckling av dokument och tjänster.
  • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknadsanalyser, marknadsundersökningar samt statistik.

Laglig grund för insamlande av data

Syfte: För att kunna svara på frågor.
Vilka personuppgifter lagras: Namn på frågeställare, telefonnummer samt e-postadress.
Lagringstid: Så länge vi har en pågående interaktion med dig.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Thorlund Juristbyrå AB kan i undantagsfall komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Utlämnande till tredje part

Thorlund Juristbyrå AB säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, TA system samt affärssystem när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Säkerhet & Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt arbete (exempelvis  juridisk rådgivning), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i därför avsedd samt säker miljö i Sverige. Alla våra medarbetare har tystnadsplikt.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din förfrågan, enstaka nyhetsbrev, relaterad information etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Ändring av integritetspolicy

Thorlund Juristbyrå AB äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

Kontaktinformation

Kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Kontakta oss via vårt kontaktformulär som finns här.