Interimistiskt beslut

Interimistiskt beslut – Ett interimistiskt beslut är ett tillfälligt beslut som gäller tills ett slutligt avgörande skett. I er ansökan om äktenskapsskillnad kan ni begära att tingsrätten skall fatta interimistiska beslut om exempelvis:

  • vem av er som skall få bo kvar i den gemensamma bostaden
  • frågor om underhåll
  • frågor om vårdnad av barn