Etikettarkiv: ansökan om äktenskapsskillnad

Skilja sig – hur skiljer man sig?

Skilja sig - hur gör man?Skilja sig – En skilsmässa kan vara enkel och den kan vara oerhört komplicerad och uppslitande. Hur den ser ut beror på orsak till beslutet och på hur eniga parterna är, att skilja sig kan vara ett ensidigt eller ömsesidigt beslut. En skilsmässa är oavsett orsak en juridisk angelägenhet som ska fastslås av tingsrätten.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad!

Är man överens om att skilja sig så är skilsmässan rent praktiskt inte särskilt komplicerad, men den känslomässiga biten kan vara kännbar även om man är överens. Det händer tyvärr att skilsmässor för med sig vårdnadstvister och bitterhet, parterna är helt enkelt inte kapabla att hantera den uppkomna situationen. Många glömmer i stridens hetta att hela familjen vinner på att processen går lugnt och smidigt tillväga. Inte minst barnen kan fara illa av konflikter mellan föräldrarna och vid en skilsmässa kan barn känna sig tvungna att ta den ena eller den andra förälderns parti.

Hur skiljer man sig?

Hur en skilsmässa än ser ut är den till syvende och sist en uppgörelse mellan vuxna individer som bör kunna låta förnuft gå före prestige. Hur går det då till rent praktiskt? Är man överens om att skilsmässa är den enda utvägen ska en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in vid tingsrätten. Är man inte överens kan den ena maken begära äktenskapsskillnad genom att i tingsrätten ansöka om stämning av sin make/maka och yrka på en dom om äktenskapsskillnad. Man vänder sig till tingsrätten i den kommun där minst den ena av makarna var skriven den 1 november året innan ansökan lämnas in. För makar boende utomlands lämnas ansökan alltid till tingsrätten i Stockholm.

Klicka här för mer information om hur ni gör en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad!

Betänketid vid skilsmässa

Finns det hemmavarande barn under 16 år eller om en av makarna motsätter sig skilsmässan utgår alltid betänketid på minst ett halvår och högst ett år. Om beslutet står fast då betänketiden gått ut ska tingsrätten meddelas genom att en fullföljdsansökan lämnas in. Detta kan ske tidigast efter att sex månader av betänketiden har passerat. Om en fullföljdsansökan inte har lämnats in när det gått mer än ett år efter att betänketiden börjat löpa avskrivs ärendet av tingsrätten.

Omedelbar skilsmässa

Det händer ibland att makar flyttar isär utan att skilja sig rent formellt. Om makarna har bott på varsitt håll under minst två år finns möjlighet att ansöka om omedelbar skilsmässa. Detta gäller även om det finns underåriga barn eller om parterna inte är överens.

Advokat eller inte?

Ibland uppstår tvister mellan makar vid en skilsmässa. Ni har väldigt mycket att vinna på att försöka komma överens genom samarbete och sunt förnuft. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner de dokument ni behöver för en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad samt en bodelning mellan makar!

Dokument

Ladda ner en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad!
Ladda ner ett bodelningsavtal för makar!

Dessa dokument är upprättade av jurister med specialistkompetens. Detaljerade instruktioner medföljer givetvis och ni får alltid svar på eventuella frågor.

Övriga dokument

Oavsett om skilsmässoansökan är gemensam eller en ensidig ska personbevis på den eller de som ansöker om skilsmässa bifogas. Personbevis utfärdas av Skatteverket och beställs enklast via deras e-tjänst. Bifogat personbevis bör inte vara äldre än tre månader.