Att skilja sig

Att skilja sig behöver inte vara så svårt med dokument från Juridiska Dokument!Behöver man en jurist för att skilja sig?

Under förutsättning att man överens om att skiljas samt under vilka förutsättningar så behövs ingen jurist eller advokat för att skilja sig.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett komplett paket med alla dokument ni behöver för att ansöka om äktenskapsskillnad!

I paketet finns ansökningsblanketter för er som är överens om er skilsmässa vare sig ni har barn eller inte. Därutöver medföljer ett antal dokument som behövs för att få en slutlig dom i äktenskapsskillnad:

  • Särlevnadsintyg
  • Ansökan om fullföljd
  • Återkallelse. (Återkallelse använder ni om ni vill återkalla er ansökan om äktenskapsskillnad)

Med alla dokument på Juridiska Dokument medföljer naturligtvis tydliga och lättförståeliga instruktioner.

Besök Juridiska Dokument för mer information hur enkelt det är att skilja sig!