Särlevnadsintyg

Särlevnadsintyg – Om du och din make/maka har bott isär mer än två år kan ni få äktenskapsskillnad direkt, även om ni har barn eller inte är överens om att skiljas. I så fall skall ni bifoga ett särlevnadsintyg undertecknat av två personer som känner er väl. Utdrag från folkbokföringen hos Skatteverket som visar särlevnad under minst två år kan också godtas.