Giftorättsgods

GiftorättsgodsGiftorättsgods är benämningen på sådan egendom i ett äktenskap som inte är enskild egendom och således skall delas mellan makarna vid en bodelning.