Fullföljdsansökan

Fullföljdsansökan – När betänketiden är slut måste minst en av makarna, inom sex månader, fullfölja ansökan om äktenskapsskillnad med en fullföljdsansökan. Om inte en fullföljdsansökan görs inom sex månader avskriver tingsrätten målet och ingen äktenskapsskillnaden kommer till stånd.