Lösöre

Lösöre – Som lösöre räknas lös egendom som inte utgörs av pengar, värdepapper eller olika former av rättigheter. Exempel på lösöre är varor, möbler husgeråd och transportmedel.