Delad vårdnad

Delad vårdnadDelad vårdnad  är en äldre benämning på gemensam vårdnad som innebär att båda föräldrarna har vårdnaden om barnet ifråga.